1. amatör

  amatör är en person som ägnar sig åt något utan att ha det som yrke.
 2. lärling

  lärling är någon som lär sig ett hantverk eller något annat yrke genom att arbeta med en erfaren och yrkesutbildad person.
 3. hatt

  hatt är en slags huvudbonad, alltså ett klädesplagg som bärs på huvudet.
 4. dykning

  dykning är ett yrke eller en sport under vatten.

 5. uniform

  uniform är en klädsel som används av personer inom samma samhällsgrupp, till exempel inom vissa yrken.
 6. första världskriget

  första världskriget var det första av de två stora krig som slet sönder världen under 1900-talet.
 7. karriär

  karriär kallar man en persons utveckling inom till exempel sitt yrke eller sin idrott.
 8. sotare

  sotare är en person som arbetar med att rensa bort sot från skorstenar och andra platser där man eldar.
 9. programvara

  programvara är datorprogram eller programsystem.
 10. praktisera

  praktisera är att öva sig i ett yrke på en vanlig arbetsplats.