1. praktisera

  praktisera är att öva sig i ett yrke på en vanlig arbetsplats.
 2. Jack Nicholson

  Jack Nicholson är en amerikansk skådespelare.
 3. kvinnoarbete

  kvinnoarbete är arbete som kvinnor utför för att försörja sig, alltså för att få ihop pengar eller annat till utgifter som bostad, mat och kläder.
 4. spanska

  spanska är ett språk som talas i Spanien, Mexiko, Kuba, Dominikanska republiken och i praktiskt taget hela Central- och Sydamerika utom Brasilien (där man talar portugisiska).

 5. praktisk arbetslivsorientering

  praktisk arbetslivsorientering, förkortas prao, innebär att elever i grundskolan får lära sig en del om hur det är att arbeta på en arbetsplats och i olika yrken.
 6. pälsberedning

  pälsberedning är en behandling av djurhudar som har kvar håren.
 7. Richard Scarry

  Richard Scarry var en amerikan som tecknade och skrev bilderböcker.
 8. Utrecht

  Utrecht är en stad i mellersta Nederländerna.

 9. högskola

  högskola är en skola för högre utbildning och forskning i Sverige.
 10. Finland

  Finland är ett land i norra Europa.