1. psykisk störning

  psykisk störning, tillstånd av psykisk ohälsa som drabbar personligheten, känslolivet och kognitionen (hjärnans förmåga att tänka och korrekt tolka sinnesintryck) och som orsakar lidande och funktionsnedsättning.

 2. dom

  dom, domstols slutliga avgörande av själva saken i ett mål.
 3. kvalificerad majoritet

  kvalificerad majoritet, större röstövervikt än bara en enstaka röst.
 4. glasögon

  glasögon, hjälpmedel för korrektion av brytningsfel i ögonen.
 5. status

  status, inom sociologin benämning på en persons ställning i en grupp eller gruppens ställning i samhället.

 6. Krimkriget

  Krimkriget, väpnad konflikt 1853–56 med huvudsaklig skådeplats på Krim mellan å ena sidan Ryssland, å andra sidan en koalition bestående av Storbritannien, Frankrike, Osmanska riket och Sardinien.
 7. Sveriges rikes lag

  Sveriges rikes lag, den lag som antogs på riksdagen 1734, stadfästes av kung Fredrik I 23 januari 1736 och trädde i kraft 1 september 1736.

 8. nykterhetsrörelsen

  nykterhetsrörelsen, sammanfattande benämning på organisationer vilkas medlemmar avstår från alkohol och narkotika och som i regel också arbetar med upplysning om riskerna med dessa preparat och för att få till stånd samhälleliga åtgärder som begränsar konsumtionen.

 9. intelligens

  intelligens, i dagligt tal detsamma som förstånd, skarpsinne, begåvning eller tankeförmåga.

 10. Elin Wägner

  Wägner, Elin, född 16 maj 1882, död 7 januari 1949, författare, journalist, ledamot av Svenska Akademien från 1944.