1. intelligens

  intelligens, i dagligt tal detsamma som förstånd, skarpsinne, begåvning eller tankeförmåga.

 2. Bill Cosby

  Cosby, William (Bill), född 1937, amerikansk skådespelare.

 3. etnologi

  etnologi, vetenskap som i Sverige omfattar studiet av främst nordisk materiell och social kultur samt folklore.
 4. commedia dell’arte

  commedia dell’arte, italiensk teaterform som uppkom i mitten av 1500-talet och höll sig levande fram till slutet av 1700-talet.

 5. biomarkör

  biomarkör, biologisk markör, företeelse eller storhet som när den kan påvisas respektive överstiger ett visst mätvärde utgör en indikator för att ett visst biologiskt förhållande föreligger, eller kan förväntas uppkomma, i en organism eller ett annat biologiskt system.
 6. bestridande

  bestridande, vanligt benämning på när en part i rättegångsmål motsätter sig motpartens yrkande och begär att det ska ogillas.
 7. kunskapssociologi

  kunskapssociologi, studiet av det mänskliga tänkandets samhälleliga villkor.
 8. huvudförhandling

  huvudförhandling, inom processrätten benämning på den avslutande samlade förhandlingen mellan parterna inför domstolen.

 9. stämningsansökan

  stämningsansökan, skriftlig begäran om att få ett mål upptaget till prövning i domstol.
 10. nominalskala

  nominalskala, typ av skala, använd inom beteendevetenskaperna.