1. Jean-Jacques Rousseau

  Rousseau, Jean-Jacques, född 28 juni 1712, död 2 juli 1778, schweizisk-fransk författare och politisk filosof.
 2. Krimkriget

  Krimkriget, väpnad konflikt 1853–56 med huvudsaklig skådeplats på Krim mellan å ena sidan Ryssland, å andra sidan en koalition bestående av Storbritannien, Frankrike, Osmanska riket och Sardinien.
 3. kastväsen

  kastväsen, indiskt system för social struktur och rangordning av grupper.
 4. intelligens

  intelligens, i dagligt tal detsamma som förstånd, skarpsinne, begåvning eller tankeförmåga.

 5. daliter

  daliter, inom hinduismen de som förknippas med ”orena” yrken, som har med lik och kroppsutsöndringar att göra.
 6. introversion

  introversion, personlighetsdrag som innebär benägenhet att främst uppmärksamma sitt inre liv och hämta energi i avskildhet; motpol till extroversion.

 7. profession

  profession, i allmänt språkbruk detsamma som yrke; i samhällsvetenskaplig terminologi ofta snävare definierat som yrke vars auktoritet och status bygger på hög formell utbildning, ofta universitetsbaserad.

 8. musik

  musik är en konstform där ljud framställs med rösten eller med hjälp av musikinstrument. 

 9. Christer Pettersson

  Pettersson, Christer, 1947–2004, gripen och anhållen 1988 som misstänkt för mordet på statsminister Olof Palme 28 februari 1986.

 10. alternativt yrkande

  alternativt yrkande,, alternativyrkande, juridisk term för ett yrkande (en framställning) i andra hand av en part i en rättegång.