1. åberopande

  åberopande, inom processrätten benämning på den processhandling som består i att en part i en rättegång anför en omständighet som motivering för det yrkande han framställt.
 2. Dennis Lehane

  Lehane, Dennis, född 1965, amerikansk författare.

 3. onda ögat

  onda ögat, den mest kända formen av en folktro som tillskrivit vissa människor en ”oturlighet”, ett övernaturligt vållande av olyckor eller fysiskt obehag för omgivningen.
 4. yrke

  yr`ke subst. ~t ~n ORDLED: yrk-et
  Svensk ordbok
 5. yrkande

  yr`kande subst. ~t ~n ORDLED: yrk-and-et
  Svensk ordbok
 6. yrka

  yr`ka verb ~de ~t ORDLED: yrk-ar SUBST.: yrkande; yrkan
  Svensk ordbok
 7. ekologisk nisch

  ekologisk nisch, ekologiskt grundbegrepp som avser en viss arts eller populations totala omvärldsrelationer.
 8. ergonomi

  ergonomi, läran om människan i arbete; samspelet mellan människan och arbetsredskapen.

 9. kvinnoarbete

  kvinnoarbete, av kvinnor utövad försörjningsverksamhet.
 10. Lennart Hyland

  Hyland, Lennart, född 24 september 1919, död 15 mars 1993, tidningsman, radio- och TV-journalist, programråd vid Sveriges Television.