1. glasögon

  glasögon, hjälpmedel för korrektion av brytningsfel i ögonen.
 2. medgivande

  medgivande, inom processrätten förklaring som innebär att svaranden går med på det käranden yrkat.
 3. rättegång

  rättegång, process, det förfarande då ett mål framläggs inför och behandlas av domstol.

 4. professor

  professor, den främsta befattningshavaren vid en universitets- eller högskoleinstitution, med ett särskilt ansvar för forskning och forskarutbildning.

 5. nykterhetsrörelsen

  nykterhetsrörelsen, sammanfattande benämning på organisationer vilkas medlemmar avstår från alkohol och narkotika och som i regel också arbetar med upplysning om riskerna med dessa preparat och för att få till stånd samhälleliga åtgärder som begränsar konsumtionen.

 6. teologi

  teologi, det metodiska reflekterandet över religiösa grundbegrepp och handlingar.
 7. kiropraktik

  kiropraktik, chiropraktik, läran om behandling av vissa funktionella störningar och smärttillstånd i människans rörelseapparat, främst i leder och muskler, med hjälp av en speciell justeringsteknik.

 8. digitalisering

  digitalisering är ett begrepp som innebär att material av skilda slag omformas för att kunna bearbetas i dator.

 9. Václav Havel

  Havel, Václav, född 5 oktober 1936, död 18 december 2011, tjeckisk dramatiker och statsman, president i Tjeckoslovakien 1989–92 och i Tjeckien 1993–2003.
 10. kärande

  kärande, den part som i ett tvistemål framställer ett eller flera yrkanden gentemot en motpart, svaranden.