1. kontradiktorisk

  kontradikto´risk adj. ~t ORDLED: kontra-dikt-or-isk
  Svensk ordbok
 2. bordläggning

  bo`rdläggning subst. ~en ~ar ORDLED: bord--lägg-ning-en
  Svensk ordbok
 3. skicklig

  skick`lig adj. ~t ORDLED: skick-lig
  Svensk ordbok
 4. värv

  värv subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: värv-et
  Svensk ordbok
 5. vetta

  vett`a verb vette vettat, pres. vetter ORDLED: vett-er SUBST.: vettande
  Svensk ordbok
 6. talan

  ta`lan subst., best. f. ~, n-genus ORDLED: tal-an
  Svensk ordbok
 7. avslag

  a`vslag subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: av--slag-et
  Svensk ordbok
 8. kall

  2kall subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: kall-et
  Svensk ordbok
 9. specialisera

  specialise´ra verb ~de ~t ORDLED: speci-al-is-er-ar SUBST.: specialiserande, specialisering
  Svensk ordbok
 10. vända

  1vän`da subst. ~n vändor ORDLED: vänd-an
  Svensk ordbok