1. käromål

  käromål, den talan käranden för i ett tvistemål; i allmänhet det yrkande som käranden framställer och som utgör föremålet för processen.
 2. åberopande

  åberopande, inom processrätten benämning på den processhandling som består i att en part i en rättegång anför en omständighet som motivering för det yrkande han framställt.
 3. gesäll

  gesäll, yrkesskicklig arbetare främst inom hantverket.
 4. processinvändning

  processinvändning, sådan invändning av svaranden i en rättegång som består i att denne åberopar ett rättegångshinder som stöd för ett yrkande att kärandens talan skall avvisas utan att alls prövas i sak.
 5. judisk musik

  judisk musik, musik speciell för judisk tradition.

 6. diakon

  diakon, en tjänst eller ett ämbete i den kristna kyrkan.
 7. feminisering

  feminisering, kvantitativ ökning av andelen kvinnor inom ett verksamhetsområde eller en äldre nedvärderande benämning på en karaktärsmässig förändring hos män.
 8. prejudikatdispens

  prejudikatdispens, det särskilda tillstånd för att en dom eller ett beslut ska tas upp till prövning i Högsta domstolen som kan beviljas om det är till ledning för rättstillämpningen att frågan prövas i högsta instans.
 9. bildmanipulation

  bildmanipulation, förändring av bildelement i fotografi med syfte att ändra originalbildens innehåll och betraktarens uppfattning av den verklighet bilden till synes skildrar.

 10. inkomstdeklaration

  inkomstdeklaration, allmän självdeklaration, självdeklaration, deklaration, uppgifter som en skattskyldig lämnar till Skatteverket (SKV) för att myndigheten ska kunna fastställa den skatt som den skattskyldige ska betala (taxering).