1. yrkande

  yrkande, processrättslig benämning på parts begäran att en domstol ska avkunna en dom med ett visst innehåll, exempelvis att svaranden ska förpliktas att betala ett skadestånd, eller fatta ett beslut avseende handläggningen, exempelvis att bevilja uppskov.
 2. yrke

  yrke, ofta men inte alltid detsamma som profession.
 3. ekologisk nisch

  ekologisk nisch, ekologiskt grundbegrepp som avser en viss arts eller populations totala omvärldsrelationer.
 4. skråväsen

  skråväsen, ett system för organisation i synnerhet av hantverk där yrkesutövarna är sammanslutna i föreningar, skrån, med särskilda privilegier.
 5. yrkande

  yrkande, sammanträdesteknisk term som innebär att man kräver eller påfordrar något, i praktiken avger ett förslag till beslut.
 6. fackförening

  fackförening, sammanslutning av löntagare.
 7. Stockholms blodbad

  Stockholms blodbad, benämning på avrättningarna i Stockholm 8–9 november 1520 efter Kristian II:s kröning.
 8. rättegång

  rättegång, process, det förfarande då ett mål framläggs inför och behandlas av domstol.

 9. Jean-Jacques Rousseau

  Rousseau, Jean-Jacques, född 28 juni 1712, död 2 juli 1778, schweizisk-fransk författare och politisk filosof.
 10. Émile Durkheim

  Durkheim, Émile, född 15 april 1858, död 15 november 1917, fransk samhällsvetare, professor i pedagogik och sociologi vid bl.a. Sorbonne.