1. kärande

  kärande, den part som i ett tvistemål framställer ett eller flera yrkanden gentemot en motpart, svaranden.
 2. etnologi

  etnologi, vetenskap som i Sverige omfattar studiet av främst nordisk materiell och social kultur samt folklore.
 3. commedia dell’arte

  commedia dell’arte, italiensk teaterform som uppkom i mitten av 1500-talet och höll sig levande fram till slutet av 1700-talet.

 4. stämningsansökan

  stämningsansökan, skriftlig begäran om att få ett mål upptaget till prövning i domstol.
 5. Bill Cosby

  Cosby, William (Bill), född 1937, amerikansk skådespelare.

 6. huvudförhandling

  huvudförhandling, inom processrätten benämning på den avslutande samlade förhandlingen mellan parterna inför domstolen.

 7. bestridande

  bestridande, vanligt benämning på när en part i rättegångsmål motsätter sig motpartens yrkande och begär att det ska ogillas.
 8. biomarkör

  biomarkör, biologisk markör, företeelse eller storhet som när den kan påvisas respektive överstiger ett visst mätvärde utgör en indikator för att ett visst biologiskt förhållande föreligger, eller kan förväntas uppkomma, i en organism eller ett annat biologiskt system.
 9. strukturarbetslöshet

  strukturarbetslöshet, arbetslöshet som kan hänföras till under längre tid kvarstående skillnader i arbetskraftsefterfrågans och arbetskraftsutbudets sammansättning avseende region, bransch, yrke eller utbildning.
 10. reklamation

  reklamation, underrättelse som krävs för att bevara en rättighet eller för att undvika en rättslig effekt.