1. kastväsen

  kastväsen, indiskt system för social struktur och rangordning av grupper.
 2. Krimkriget

  Krimkriget, väpnad konflikt 1853–56 med huvudsaklig skådeplats på Krim mellan å ena sidan Ryssland, å andra sidan en koalition bestående av Storbritannien, Frankrike, Osmanska riket och Sardinien.
 3. medborgerliga fri- och rättigheter

  medborgerliga fri- och rättigheter, medborgarnas rättigheter gentemot överheten.
 4. daliter

  daliter, inom hinduismen de som förknippas med ”orena” yrken, som har med lik och kroppsutsöndringar att göra.
 5. introversion

  introversion, personlighetsdrag som innebär benägenhet att främst uppmärksamma sitt inre liv och hämta energi i avskildhet; motpol till extroversion.

 6. talan

  talan, en parts framställning i en rättegång.
 7. musik

  musik är en konstform där ljud framställs med rösten eller med hjälp av musikinstrument. 

 8. intelligens

  intelligens, i dagligt tal detsamma som förstånd, skarpsinne, begåvning eller tankeförmåga.

 9. Christer Pettersson

  Pettersson, Christer, 1947–2004, gripen och anhållen 1988 som misstänkt för mordet på statsminister Olof Palme 28 februari 1986.

 10. alternativt yrkande

  alternativt yrkande,, alternativyrkande, juridisk term för ett yrkande (en framställning) i andra hand av en part i en rättegång.