1. onda ögat

  onda ögat, den mest kända formen av en folktro som tillskrivit vissa människor en ”oturlighet”, ett övernaturligt vållande av olyckor eller fysiskt obehag för omgivningen.
 2. yrke

  yr`ke subst. ~t ~n ORDLED: yrk-et
  Svensk ordbok
 3. yrkande

  yr`kande subst. ~t ~n ORDLED: yrk-and-et
  Svensk ordbok
 4. yrka

  yr`ka verb ~de ~t ORDLED: yrk-ar SUBST.: yrkande; yrkan
  Svensk ordbok
 5. ekologisk nisch

  ekologisk nisch, ekologiskt grundbegrepp som avser en viss arts eller populations totala omvärldsrelationer.
 6. diakon

  diakon, en tjänst eller ett ämbete i den kristna kyrkan.
 7. kvinnoarbete

  kvinnoarbete, av kvinnor utövad försörjningsverksamhet.
 8. Ålandsfrågan

  Ålandsfrågan, benämning på dels Ålandsöarnas strategiska betydelse för nordisk försvars- och säkerhetspolitik, dels konflikten mellan Sverige och Finland 1917–21 rörande öarnas nationella tillhörighet.
 9. dom

  dom, domstols slutliga avgörande av själva saken i ett mål.
 10. glasögon

  glasögon, hjälpmedel för korrektion av brytningsfel i ögonen.