1. yrkesklassificering

  yrkesklassificering, indelning av yrken i grupper, främst efter arbetsinnehåll och kvalifikationskrav.
 2. yrkesmedicin

  yrkesmedicin, medicinsk specialitet, från början inriktad på utredning och forskning kring yrkesbetingad ohälsa.

 3. yrkesutbildning

  yrkesutbildning, övergripande benämning på ett flertal utbildningar med olika ursprung, inriktning och mål.
 4. yrkesvalslärare

  yrkesvalslärare, äldre benämning på lärare inom skolornas studie- och yrkesorientering, numera ersatta av studie- och yrkesvägledare; se syo.
 5. yrkesdermatologi

  yrkesdermatologi, en underspecialitet inom den medicinska specialiteten dermatologi (läran om huden och dess sjukdomar).
 6. yrkesofficer

  yrkesofficer, i försvarsmakten anställd, i regel heltidstjänstgörande officer med tjänstegrad från och med fänrik till och med general.
 7. yrkesfiske

  yrkesfiske, se yrkesmässigt fiske.
 8. yrkesinternationaler

  yrkesinternationaler, engelska International Trade Secretariats, ITS, internationella branschorganisationer vilkas huvudsakliga uppgift är att stödja uppbyggnad och utveckling av fackliga organisationer i tredje världen och samordna medlemmarnas internationella aktiviteter, speciellt i multinationella företag.
 9. yrkeshögskoleexamen

  yrkeshögskoleexamen, YH, examen om 200 poäng (ett års heltidsstudier), eller 400 poäng (två års heltidsstudier, kallas då för kvalificerad yrkeshögskoleexamen).
 10. yrkesfältman

  yrkesfältman, person som yrkesmässigt och på heltid ägnar sig åt att för ett visst försäkringsbolags räkning sälja försäkringar.