1. yrkesförbund

  yrkesförbund, fackförbund som bygger på yrkestillhörighet och inte på industrigren.
 2. yrkesförbud

  yrkesförbud, förbud att ge personer med vissa politiska uppfattningar anställning i offentlig tjänst.
 3. yrkesfiskelicens

  yrkesfiskelicens, tillstånd att bedriva yrkesmässigt fiske.
 4. yrkesorientering

  yrkesorientering, se praktisk arbetslivsorientering.
 5. yrkesskada

  yrkesskada, äldre benämning på arbetsskada, ett begrepp som omfattar såväl olycksfallsskada som yrkessjukdom.
 6. yrkesansvar

  yrkesansvar, rättsligt begrepp inom hälso- och sjukvård.
 7. yrkeslärare

  yrkeslärare, äldre benämning på gymnasielärare med inriktning mot yrkesämnen, dvs. lärare som undervisar i program med yrkesinriktning inom gymnasieskolan, t.ex. byggprogrammet, elprogrammet och energiprogrammet.
 8. yrkesskola

  yrkesskola, tidigare skolform för yrkesutbildning med kommun, landsting, staten eller enskild som huvudman.
 9. yrkesslöjd

  yrkesslöjd, detsamma som saluslöjd.
 10. yrkessärskola

  yrkessärskola, tidigare benämning på den nuvarande gymnasiesärskolan.