1. yrkesråd

  yrkesråd, lokalt organ för samverkan skola-arbetsliv med uppgift att biträda skolstyrelsen i frågor som rör av kommun anordnad yrkesutbildning.

 2. yrkespedagogiskt institut

  yrkespedagogiskt institut, tidigare läroanstalt för utbildning av lärare i yrkes-, handels- och kontorsämnen.
 3. Yrkeskvinnors riksförbund

  Yrkeskvinnors riksförbund, YRK, förbund bildat 1935 som överordnat organ för de yrkeskvinnoklubbar som uppstod i Sverige på 1930-talet.
 4. yrkesmässigt fiske

  yrkesmässigt fiske, enligt fiskelagen (1993:787) sådant fiske som bedrivs med stöd av yrkesfiskelicens.
 5. Yrkeskvinnors Världsfederation

  Yrkeskvinnors Världsfederation, engelska International Federation of Business and Professional Women (IFBPW), internationellt samarbetsorgan för yrkeskvinnor, grundat 1930 på amerikanskt initiativ.
 6. Yrkesetiska nämnden

  Yrkesetiska nämnden, organ inom Svenska Journalistförbundet som sedan början av 1970-talet har till uppgift att övervaka journalisternas yrkesregler och se till att journalisterna värnar om yrkets integritet och goda namn.
 7. Lärarnas yrkesinternational

  Lärarnas yrkesinternational, Education International, EI, Bryssel, yrkesinternational bildad 1993 genom ett samgående mellan de tidigare konkurrerande IFFTU (Internationella federationen av lärarfackföreningar) och WCOTP (Lärarnas världsförbund).
 8. skråväsen

  skråväsen, ett system för organisation i synnerhet av hantverk där yrkesutövarna är sammanslutna i föreningar, skrån, med särskilda privilegier.
 9. yrkesstolt

  yr`kesstolt adj., neutr. ~ ORDLED: yrk-es--stolt
  Svensk ordbok
 10. yrkeshemlighet

  yr`keshemlighet subst. ~en ~er ORDLED: yrk-es--hem-lig-het-en
  Svensk ordbok