1. postbefordran

  postbefordran, befordran av post med olika transportmedel.
 2. korsvirke

  korsvirke, byggnadskonstruktion som består av ramar av timmer, på utsatta ställen (t.ex. vid hörn och portar) förstärkta med snedsträvor, och med fyllning av tegelsten eller lera, i sistnämnda fall på en stomme av intappade lodräta stakar, mellan vilka virats halmrep eller stuckits vågräta, tunna slanor.
 3. Citytunneln

  Citytunneln, tågtunnel i Malmö som togs i bruk 2010.
 4. Franciskanorden

  Franciskanorden, de olika ordensgemenskaper som åberopar sig på Franciskus av Assisi och hans ordensregel från år 1223.

 5. Kåseberga

  Kåseberga, fiskeläge i Ystads kommun, Skåne (Skåne län), 20 km sydöst om Ystad.
 6. Sirius-Orden

  Sirius-Orden, ordenssamfund för män, instiftat i Ystad 1906.
 7. Sverigeloppet

  Sverigeloppet, etapplopp på cykel från Haparanda till Ystad under 6–8 dagar.
 8. Kurt Andersson

  Andersson, Kurt, 1907–66, journalist.
 9. sjöpost

  sjöpost, post som befordras på fartyg.
 10. Rønne

  Rønne, stad på västra Bornholm, Danmark; 13 579 invånare (2015).