1. Alnarpssänkan

  Alnarpssänkan, Alnarpsdalen, dalsänka i Sydvästskånes kritberggrund.
 2. gårdsmejeri

  gårdsmejeri, litet mejeri, vanligen knutet till en eller ett fåtal gårdar, som levererar ko-, get- eller fårmjölk.
 3. Benestads backar

  Benestads backar, naturreservat längs Fyledalen, ca 10 km nordnordost om Ystad i Skåne.
 4. köpingeorter

  köpingeorter, benämning på orter i Sydsverige vilkas namn har efterleden -köpinge och som har definierats som äldre handelsplatser, t.ex. Löddeköpinge och Stora Köpinge.
 5. Gerhard von Burman

  von Burman (till nobiliseringen 1691 Buhrmann), Gerhard, 1653–1701, militär, fortifikationsofficer.
 6. Öja

  Öja, f.d. församling i Ystads kommun, Skåne (Skåne län).
 7. Monte Carlo

  Monte Carlo är en stadsdel i Monaco.
 8. järnväg

  järnväg, i vid mening alla transportanläggningar för spårburna fordon som framförs maskinellt.
 9. Palme

  Palme, släkt, som härstammar från skepparen och handelsmannen Palme Lyder (död 1630), vilken senast 1607 flyttade till Ystad från Nederländerna eller Tyskland.

 10. postbefordran

  postbefordran, befordran av post med olika transportmedel.