1. fäbodväsen

  fäbodväsen, en form av extensiv boskapsskötsel, som innebär att boskapen förs ut på sommarbete till gräsrika marker på större eller mindre avstånd från den egentliga jordbruksbygden, där huvudgården ligger.
 2. julmat

  julmat utgör – som för det mesta när det gäller föda med rituella aspekter – ett mycket ålderdomligt inslag i helgtraditionen.
 3. biograf

  biograf, lokal för visning av film.
 4. osta sig

  os`ta sig verb ostade ostat ORDLED: ost-ar
  Svensk ordbok
 5. löpna

  lö`pna verb ~de ~t ORDLED: löp-nar SUBST.: löpnande, löpning
  Svensk ordbok
 6. färskost

  färs`kost subst. ~en ~ar ORDLED: färsk--ost-en
  Svensk ordbok
 7. koagulera

  koagule´ra verb ~de ~t ORDLED: koagul-er-ar SUBST.: koagulerande, koagulering; koagulation
  Svensk ordbok
 8. yr

  yr adj. ~t
  Svensk ordbok
 9. avverka

  a`vverka verb ~de ~t ORDLED: av--verk-ar SUBST.: avverkande, avverkning (till 2)
  Svensk ordbok
 10. landsväg

  landsväg [lan`(d)s- el. lan´(d)s-] subst. ~en ~ar ORDLED: lands--väg-en
  Svensk ordbok