1. Anne Swärd

  Swärd, Anne, född 1969, författare, kulturskribent och illustratör, ledamot av Svenska Akademien sedan 2019.

 2. Hedeskoga

  Hedeskoga, f.d. församling i Ystads kommun, Skåne (Skåne län).
 3. Klas Ingesson

  Ingesson, Klas, 1968–2014, fotbollsspelare (mittfältare) och tränare.
 4. Skånska dragonregementet

  Skånska dragonregementet, P 2/Fo 14, f.d. försvarsområdesregemente i Hässleholm, vars chef även var befälhavare för Fo 14 (Skåne län).

 5. Basia Frydman

  Frydman, Basia, 1946–2016, skådespelerska och sångerska, född i Polen.

 6. Jan Lundgren

  Lundgren, Jan, född 1966, jazzmusiker (pianist).
 7. Folkets Park

  Folkets Park, festplats eller friluftsanläggning i regel ägd av en arbetarorganisation.

 8. hotell

  hotell, anläggning som mot betalning erbjuder rum, mat och andra tjänster.
 9. Bjäresjö

  Bjäresjö, f.d. församling i Ystads kommun, Skåne (Skåne län).
 10. jordbruk

  jordbruk, utnyttjande av mark till åkerbruk eller bete för produktion av livsmedel, fodermedel och råvaror till energiändamål eller till vidare industriell förädling eller beredning.