1. Ystad

  Ystad, centralort (stad) i Ystads kommun, Skåne (Skåne län), 59 km sydöst om Malmö; 18 806 invånare (2016).

 2. Sverige

  Sverige, stat på Skandinaviska halvön, norra Europa.

 3. Ystad

  Ystad, församling i Lunds stift, Ystads kommun, Skåne (Skåne län); 18 211 invånare (2016).

 4. kommun

  kommun, territoriellt avgränsat område och administrativ enhet för lokal självstyrelse.

 5. Ystad

  Ystad, kommun i Skåne (Skåne län).

 6. Skåne län

  Skåne län, Sveriges sydligaste län.

 7. korsvirke

  korsvirke, byggnadskonstruktion som består av ramar av timmer, på utsatta ställen (t.ex. vid hörn och portar) förstärkta med snedsträvor, och med fyllning av tegelsten eller lera, i sistnämnda fall på en stomme av intappade lodräta stakar, mellan vilka virats halmrep eller stuckits vågräta, tunna slanor.
 8. villa

  villa, friliggande en- eller tvåbostadshus med tomt.
 9. Susanna Alakoski

  Alakoski, Susanna, född 1962, författare.
 10. Franciskanorden

  Franciskanorden, de olika ordensgemenskaper som åberopar sig på Franciskus av Assisi och hans ordensregel från år 1223.