1. Skåne

  Skåne, Sveriges sydligaste landskap.

 2. hotell

  hotell, anläggning som mot betalning erbjuder rum, mat och andra tjänster.
 3. Bjäresjö

  Bjäresjö, f.d. församling i Ystads kommun, Skåne (Skåne län).
 4. jordbruk

  jordbruk, utnyttjande av mark till åkerbruk eller bete för produktion av livsmedel, fodermedel och råvaror till energiändamål eller till vidare industriell förädling eller beredning.
 5. fäbodväsen

  fäbodväsen, en form av extensiv boskapsskötsel, som innebär att boskapen förs ut på sommarbete till gräsrika marker på större eller mindre avstånd från den egentliga jordbruksbygden, där huvudgården ligger.
 6. julmat

  julmat utgör – som för det mesta när det gäller föda med rituella aspekter – ett mycket ålderdomligt inslag i helgtraditionen.
 7. biograf

  biograf, lokal för visning av film.