1. yste

  ys`te subst. ~t ~n ORDLED: yst-et
  Svensk ordbok
 2. ysta

  ys`ta verb ~de ~t ORDLED: yst-ar SUBST.: ystande, ystning
  Svensk ordbok
 3. Susanna Alakoski

  Alakoski, Susanna, född 1962, författare.
 4. yster

  ys´ter adj. ~t ystra ORDLED: ystr-are
  Svensk ordbok
 5. Sirius-Orden

  Sirius-Orden, ordenssamfund för män, instiftat i Ystad 1906.
 6. korsvirkeshus

  korsvirkeshus är en typ av hus som är vanlig i bland annat Skåne.
 7. Skåne län

  Skåne län, Sveriges sydligaste län.

 8. Franciskanorden

  Franciskanorden, de olika ordensgemenskaper som åberopar sig på Franciskus av Assisi och hans ordensregel från år 1223.

 9. villa

  villa, friliggande en- eller tvåbostadshus med tomt.
 10. Skurup

  Skurup, centralort i Skurups kommun, Skåne (Skåne län), 20 km nordväst om Ystad; 8 040 invånare (2016).