1. postbefordran

  postbefordran, befordran av post med olika transportmedel.
 2. Anne Swärd

  Swärd, Anne, född 1969, författare, kulturskribent och illustratör, ledamot av Svenska Akademien sedan 2019.

 3. korsvirke

  korsvirke, byggnadskonstruktion som består av ramar av timmer, på utsatta ställen (t.ex. vid hörn och portar) förstärkta med snedsträvor, och med fyllning av tegelsten eller lera, i sistnämnda fall på en stomme av intappade lodräta stakar, mellan vilka virats halmrep eller stuckits vågräta, tunna slanor.
 4. Skurup

  Skurup, kommun i Skåne (Skåne län).

 5. europaväg

  europaväg, allmän väg som efter internationell överenskommelse fått europavägsstatus.
 6. Citytunneln

  Citytunneln, tågtunnel i Malmö som togs i bruk 2010.
 7. Sverigeloppet

  Sverigeloppet, etapplopp på cykel från Haparanda till Ystad under 6–8 dagar.
 8. sjöpost

  sjöpost, post som befordras på fartyg.
 9. stadens stenar

  stadens stenar, ett i äldre tid i städerna använt skamstraffsredskap.
 10. Keso

  Keso®, kornig färskostmassa med som lägst 20 procent torrsubstans.