1. yteld

    yteld, eldgivning för bekämpning av ett antal mål inom ett större område, t.ex. bekämpning med artilleri av en yta om några hektar.
  2. yteld

    y`teld subst. ~en ~ar ORDLED: yt--eld-en
    Svensk ordbok