1. ytterbium

  ytterbium, metalliskt grundämne som tillhör lantaniderna i det periodiska systemets grupp 3.
 2. ytterbium

  ytter´bium subst. ytterbiet el. ~ el. ~et ORDLED: ytterbi-um-et
  Svensk ordbok
 3. lantanider

  lantanider, de i period 6 efter lantan följande fjorton grundämnena med atomnummer 58–71, i vilka 4f-orbitalerna fylls med elektroner (se tabell).
 4. lutetium

  lutetium, grundämne som tillhör lantaniderna i det periodiska systemets grupp 3.
 5. Ytterby gruva

  Ytterby gruva, nedlagd gruva på Resarö i Vaxholms församling i Uppland.
 6. Carl Auer von Welsbach

  Auer von Welsbach, Carl, 1858–1929, friherre, österrikisk kemist.
 7. Yb

  Yb, kemiskt tecken för grundämnet ytterbium.
 8. Galissard de Marignac

  Marignac, Jean Charles Galissard de, 1817–94, schweizisk kemist, professor i kemi 1841–78 och i mineralogi 1845–78 vid Académie de Genève (från 1873 universitet).
 9. d-element

  d-element, de grundämnen i vilka d-orbitaler fylls med elektroner.
 10. Georges Urbain

  Urbain, Georges, 1872–1938, fransk kemist, professor vid Sorbonne från 1908.