1. Saab

  Saab ®, personbilar, sedan 1990 tillverkade av Saab Automobile AB.
 2. cirkus

  cirkus, romersk rännarbana, avlång, med en rundad kortsida.
 3. skjutmått

  skjutmått är ett verktyg för att mäta avstånd och göra markeringar med en noggrannhet av 0,1 mm.

 4. Björn Envall

  Envall, Björn, född 1942, industridesigner.
 5. V-ring

  V-ring, tätningselement för radiella spalter, där tätningsfunktionen åstadkoms av en V-formad läpp av gummi eller motsvarande som ligger an mot den avtätade axeln på grund av elastisk förspänning och tryckdifferens över tätningen.
 6. Arcushallen

  Arcushallen, idrotts- och mässhall i Karlsvik utanför Luleå.
 7. inventionshorn

  inventionshorn, ett ca 1753 uppfunnet naturhorn (se valthorn) med utbytbara U-formade byglar för olika tonarter.
 8. dulcian

  dulcian, engelska curtal, 1500- och 1600-talens föregångare till fagotten.
 9. bil

  bil, vägfordon drivet av maskinkraft, vanligen en förbränningskolvmotor av otto- eller dieseltyp.