1. Saab

  Saab ®, personbilar, sedan 1990 tillverkade av Saab Automobile AB.
 2. cirkus

  cirkus, romersk rännarbana, avlång, med en rundad kortsida.
 3. Björn Envall

  Envall, Björn, född 1942, industridesigner.
 4. V-ring

  V-ring, tätningselement för radiella spalter, där tätningsfunktionen åstadkoms av en V-formad läpp av gummi eller motsvarande som ligger an mot den avtätade axeln på grund av elastisk förspänning och tryckdifferens över tätningen.
 5. Arcushallen

  Arcushallen, idrotts- och mässhall i Karlsvik utanför Luleå.
 6. inventionshorn

  inventionshorn, ett ca 1753 uppfunnet naturhorn (se valthorn) med utbytbara U-formade byglar för olika tonarter.
 7. dulcian

  dulcian, engelska curtal, 1500- och 1600-talens föregångare till fagotten.
 8. bil

  bil, vägfordon drivet av maskinkraft, vanligen en förbränningskolvmotor av otto- eller dieseltyp.