1. Angola

  Angola, stat i sydvästra Afrika.

 2. Malawi

  Malawi, stat i östra Afrika.

 3. nationalitetsbeteckning

  nationalitetsbeteckning, synlig beteckning på motorfordon, flygplan och fartyg vilken anger deras nationalitet.
 4. Samväldet

  Samväldet, engelska Commonwealth of Nations, 1931–46 British Commonwealth of Nations (Brittiska samväldet), frivillig sammanslutning av självständiga stater, bestående av Storbritannien och huvudsakligen ett antal före detta brittiska besittningar.

 5. Botswana

  Botswana, stat i södra Afrika

 6. land

  land, geografiskt område som utgör, eller har utgjort, en självstyrande politisk enhet.

 7. Dag Hammarskjöld

  Hammarskjöld, Dag, född 29 juli 1905, död 18 september 1961, ämbetsman, FN:s generalsekreterare från 1953; jämför släktartikel Hammarskjöld.

 8. valuta

  valuta, benämning på ett lands betalningsmedel, till exempel svenska kronor eller brittiska pund.
 9. bruttonationalinkomst

  bruttonationalinkomst, BNI, sammanlagda värdet av de varor och tjänster som produceras i ett land under en viss period (oftast ett år), justerat för faktorinkomster (löne-, kapital- och företagarinkomster) till/från utlandet.
 10. Biafra

  Biafra, område i sydöstra Nigeria som i maj 1967 proklamerade sig som en självständig republik.