1. san

  san, numera den allmänna benämningen på den khoisantalande folkgrupp i södra Afrika som tidigare kallades bushmän (jämför khoisan).
 2. Rhodesia

  Rhodesia, ursprungligen namn på nuvarande Zambia och Zimbabwe (Nordrhodesia respektive Sydrhodesia), 1965–80 på nuvarande Zimbabwe.

 3. British South Africa Company

  British South Africa Company, bolag grundat 1889 av Cecil Rhodes i syfte att exploatera naturrikedomarna i södra Afrika och samtidigt hindra boerrepubliken Transvaal att expandera norrut.
 4. Cecil Rhodes

  Rhodes, Cecil, 1853–1902, brittisk-sydafrikansk politiker, finansman och imperiebyggare.
 5. nationaldag

  nationaldag, en nations gemensamma, årliga högtidsdag, som regel till minne av en betydelsefull historisk händelse.
 6. Brittiska Sydafrika

  Brittiska Sydafrika, ett tidigare brittiskt kolonialområde i södra Afrika.
 7. kopparkis

  kopparkis, kalkopyrit, chalkopyrit, mineral med sammansättningen CuFeS 2.
 8. enpartisystem

  enpartisystem, samhällssystem där ett politiskt parti har formell och/eller reell kontroll.

 9. medelinkomstland

  medelinkomstland, land som har en bruttonationalinkomst (BNI) per capita mellan 1 006 och 12 235 US dollar (2017).

 10. twa

  twa, batwa, pygméfolk som traditionellt lever som jägare och samlare i högre terräng och bergstrakter kring de stora sjöarna i centrala Östafrika; de hör till den centrala gruppen pygméer.