1. Victoriafallen

  Victoriafallen, engelska Victoria Falls, lozi (det lokala bantuspråket) Mosi-oa-tunya (’dånande rök’), vattenfall i övre delen av floden Zambezi i södra Afrika, på gränsen mellan Zambia och Zimbabwe och nära staden Livingstone.
 2. twa

  twa, batwa, pygméfolk som traditionellt lever som jägare och samlare i högre terräng och bergstrakter kring de stora sjöarna i centrala Östafrika; de hör till den centrala gruppen pygméer.
 3. jordvarg

  jordvarg, aardwolf, jordhyena, sibethyena, Proteles cristata, art i familjen hyenor.
 4. swahili

  swahili, kiswahili, bantuspråk (zon G) i östra och centrala Afrika, nationalspråk i Kenya och Tanzania, jämte engelska också officiellt språk i dessa länder.
 5. Karibadammen

  Karibadammen, valvdamm i Zambezifloden mellan Zambia och Zimbabwe, 128 m hög och 579 m lång.
 6. Alliansfria rörelsen

  Alliansfria rörelsen, Non-Aligned MovementNAMorganisation som samlar så kallade utvecklingsländer. 

 7. Tanganyikasjön

  Tanganyikasjön, sjö i Östafrika, mellan Tanzania och Kongo (Kinshasa); 32 900 km2.

 8. Zambezi

  Zambezi, flod i södra Afrika; 2 660 km.

 9. kolonialkompanier

  kolonialkompanier, bolag med syfte att exploatera och administrera europeiska länders utomeuropeiska besittningar, utvecklades ur de på 1600-talet grundade handelskompanier.
 10. SADC

  SADC, Southern African Development Community, organisation för ekonomisk integration och samarbete i södra Afrika.