1. FN

  FN, Förenta Nationerna, internationell freds- och säkerhetsorganisation och institution för mellanfolkligt samarbete, bildad vid andra världskrigets slut.

 2. afotiska zonen

  afotiska zonen, den del av havet där dagsljusintensiteten är otillräcklig för växternas fotosyntes.
 3. kärnvapenfri zon

  kärnvapenfri zon, se nedrustning.
 4. grå zon

  grå zon, folkrättslig benämning på ett från gränsdragnings- och därmed jurisdiktionssynpunkt omtvistat havsområde inom vilket fiske vanligen får bedrivas endast av fartyg från de tvistande parterna.
 5. död zon

  död zon, område inom en radiosändares normala täckningsområde där otillfredsställande mottagning erhålls.
 6. Brillouin-zon

  Brillouin-zon, tänkt geometrisk rymdfigur (polyeder) direkt kopplad till kristallstrukturen hos ett fast ämne.
 7. azoisk zon

  azoisk zon, en livlös zon som den brittiske biologen Edward Forbes på 1840-talet antog finnas på mer än 600 m djup i havet på grund av den syrebrist som han förutsatte råda där.
 8. vit zon

  vit zon, folkrättslig benämning på ett omtvistat havsområde utanför kuststaternas territorialhav där ingen stat utövar jurisdiktion.
 9. Nordkorea

  Nordkorea, stat i Östasien.

 10. Sydkorea

  Sydkorea, stat i Östasien.