1. plattektonik

  plattektonik, platt-tektonik, modell för hur litosfären, det vill säga jordskorpan och det översta skiktet av jordmanteln, är uppdelad i segment, plattor, och hur dessa rör sig inbördes.
 2. Sydkorea

  Sydkorea, stat i Östasien.

 3. klimat

  klimat, de meteorologiska elementens statistiska egenskaper, såsom medelvärden, standardavvikelser, högsta och lägsta uppmätta värden m.m.

 4. Stora barriärrevet

  Stora barriärrevet, engelska Great Barrier Reef, korallrev längs Australiens nordöstra kust från Nya Guinea till sydöstra Queensland; cirka 2 300 km långt (jordens längsta).

 5. ishockey

  ishockey, lagspel på is som utövas på skridsko med klubba och puck (gummitrissa) mellan två lag såväl utom- som inomhus.

 6. Berlinmuren

  Berlinmuren var en mur som gick genom staden Berlin i Tyskland 1961–1989.

 7. zonula

  zonula, anatomisk term för liten zon.
 8. zonterapi

  zonterapi, behandlingsform inom alternativ medicin.
 9. Berlinblockaden

  Berlinblockaden, Sovjetunionens blockering av markförbindelserna mellan Västberlin och västra Tyskland 1948–49.

 10. zontariff

  zontariff, enhetlig avgift för kommunikationer inom en geografisk zon, oavsett om avståndet mellan olika orter inom zonen är kort eller lång.