1. zonda

  zonda, varm vind som blåser nedför bergssidorna i Argentina.
 2. zonrör

  zonrör, tändrör i ammunition som på ett visst avstånd från målet tänder t.ex. en granats sprängladdning.
 3. zonfossil

  zonfossil, växt- eller djurart med vidsträckt geografisk utbredning och vars förekomst som fossil i lagerföljden motsvarar ett kort tidsavsnitt i jordens historia.
 4. Zonguldak

  Zonguldak, huvudstad i provinsen med samma namn, nordvästra Turkiet, vid svartahavskusten; 100 200 invånare (2005).
 5. zonsmältning

  zonsmältning, metod för tillväxt och rening av stora enkristaller, utarbetad av Pjotr Kapitsa och amerikanen William Gardner Pfann (1917–82).
 6. Berlinmuren

  Berlinmuren var en mur som gick genom staden Berlin i Tyskland 1961–1989.

 7. zonal jordmån

  zonal jordmån, jordmån som för sin uppkomst och utveckling är mer beroende av regionala klimatförhållanden än av många lokala jordmånsbildande faktorer.
 8. Zonta International

  Zonta International, partipolitiskt oberoende kontakt- och serviceorganisation för yrkesverksamma personer i ansvarig ställning.
 9. Berlinblockaden

  Berlinblockaden, Sovjetunionens blockering av markförbindelserna mellan Västberlin och västra Tyskland 1948–49.

 10. fotiska zonen

  fotiska zonen, annat namn på eufotiska zonen.