1. fiske

  fiske, enligt fiskelagen (1993:787) verksamhet som syftar till att fånga eller döda fritt levande fisk.

 2. Vietnam

  Vietnam, stat i Sydöstasien.

 3. Brasilien

  Brasilien, stat i Sydamerika.

 4. Chile

  Chile, stat i Sydamerika.

 5. ekvatorialzon

  ekvatoria`lzon subst. ~en ~er ORDLED: ekv-at-ori-al--zon-en
  Svensk ordbok
 6. vegetationszon

  vegetationszon [-ʃo`ns-] subst. ~en ~er ORDLED: veget-at-ions--zon-en
  Svensk ordbok
 7. frontzon

  frontzon [från`t-] subst. ~en ~er ORDLED: front--zon-en
  Svensk ordbok
 8. kärnvapenfri

  kä`rnvapenfri adj. ~tt ORDLED: kärn-vapen--fri
  Svensk ordbok
 9. klimatzon

  klima`tzon subst. ~en ~er ORDLED: klim-at--zon-en
  Svensk ordbok
 10. gråzon

  grå`zon subst. ~en ~er ORDLED: grå--zon-en
  Svensk ordbok