1. zon

  zon, (del)område, bälte, inom kristallografin en grupp ytor hos en kristall vilka skär varandra längs parallella kanter.
 2. zon

  zon, (del)område, bälte, inom anatomin ett område, bälte eller skikt.
 3. zon

  zon subst. ~en ~er ORDLED: zon-en
  Svensk ordbok
 4. kärnvapenfri zon

  kärnvapenfri zon, se nedrustning.
 5. Brillouin-zon

  Brillouin-zon, tänkt geometrisk rymdfigur (polyeder) direkt kopplad till kristallstrukturen hos ett fast ämne.
 6. ekonomisk zon

  ekonomisk zon, folkrättslig zon på havet, utanför en stats territorialhav, inom vilken kuststaten har suverän rätt över naturresurserna, bl.a. när det gäller deras utnyttjande och skyddet för miljön.
 7. nemorala zoner

  nemorala zoner, flera vegetationsregioner som utmärks av relativt sommarvärmekrävande men vinterkala lövskogar.
 8. vit zon

  vit zon, folkrättslig benämning på ett omtvistat havsområde utanför kuststaternas territorialhav där ingen stat utövar jurisdiktion.
 9. grå zon

  grå zon, folkrättslig benämning på ett från gränsdragnings- och därmed jurisdiktionssynpunkt omtvistat havsområde inom vilket fiske vanligen får bedrivas endast av fartyg från de tvistande parterna.
 10. död zon

  död zon, område inom en radiosändares normala täckningsområde där otillfredsställande mottagning erhålls.