1. neutral zon

  neutral zon, del av en stats territorium inom vilken inga krigshandlingar får förekomma.
 2. azoisk zon

  azoisk zon, en livlös zon som den brittiske biologen Edward Forbes på 1840-talet antog finnas på mer än 600 m djup i havet på grund av den syrebrist som han förutsatte råda där.
 3. Barrows metamorfa zoner

  Barrows metamorfa zoner, av George Barrow år 1893 beskrivna och kartlagda zoner av gradvis tilltagande regionalmetamorfos av ursprungligen lerrika sedimentbergarter inom södra delen av skotska högländerna.
 4. baseboll

  baseboll, amerikanskt slagbollspel, besläktat med bl.a. brännboll, softboll och det finska spelet boboll.
 5. ringette

  ringette, lagspel på is, huvudsakligen utövat av damer, bedrivet på skridsko mellan två lag.
 6. zonterapi

  zonterapi, behandlingsform inom alternativ medicin.
 7. saltlav

  saltlav, Verrucaria maura, art i gruppen skorplavar.
 8. Rod Serling

  Serling, Rodman (Rod), 1924–75, amerikansk manusförfattare och TV-producent.

 9. flamma

  flamma, förbränningszon i gasfas från vilken ljus utsänds.
 10. bladmögel

  bladmögel, sjukdomar orsakade av arter inom algsvampsfamiljen Peronosporaceae, vars arter specialiserat sig som parasiter på högre växter.