1. djuphavszonen

  djuphavszonen, havsbottnen under kontinentalsockelns yttre gräns på ca 200 meters djup.
 2. förkastningszon

  förkastningszon, förkastning som har karaktär av en zon bestående av en mängd smärre brottytor eller som bildar en brecciezon.
 3. soga

  soga, lusoga , bantuspråk (zon J) med ca 1,5 milj. talare i Uganda.
 4. lomwe

  lomwe, bantuspråk (zon J) med ca 3 milj. talare i Malawi och Moçambique.
 5. haya

  haya, bantuspråk (zon J) med ca 1,2 milj. talare i Tanzania.
 6. sublitoralen

  sublitoralen, i havet den zon av havsstranden och kustzonen som sträcker sig från lågvattennivån på stranden ut till kanten av kontinentalsockeln (vanligen ca 200 m djup).
 7. stirlingmotor

  stirlingmotor, värmemotor med yttre förbränning som fungerar med luft eller gas som arbetsmedium.
 8. Beckmannia

  Beckmannia, det vetenskapliga namnet på ett i delar av den norra tempererade zonen förekommande grässläkte, av vilket arten radgräs tillfälligt påträffats i Sverige.
 9. arktisk-montan

  arktisk-montan, växtgeografisk benämning på växter med utbredning dels i Arktis, dels i vissa bergstrakter i den norra tempererade zonen, såsom Himalaya, Kaukasus och Alperna.
 10. epizon

  epizon, den ytnära zonen i det system som Ulrich Grubenmann föreslog 1904, enligt vilket olika typer av regionalmetamorfos korreleras med tre djupzoner.