1. nemorala zoner

  nemorala zoner, flera vegetationsregioner som utmärks av relativt sommarvärmekrävande men vinterkala lövskogar.
 2. Barrows metamorfa zoner

  Barrows metamorfa zoner, av George Barrow år 1893 beskrivna och kartlagda zoner av gradvis tilltagande regionalmetamorfos av ursprungligen lerrika sedimentbergarter inom södra delen av skotska högländerna.
 3. ekonomisk zon

  ekonomisk zon, folkrättslig zon på havet, utanför en stats territorialhav, inom vilken kuststaten har suverän rätt över naturresurserna, bl.a. när det gäller deras utnyttjande och skyddet för miljön.
 4. boreala zonen

  boreala zonen, annat namn på norra barrskogsregionen och tajgan.
 5. FN

  FN, Förenta Nationerna, internationell freds- och säkerhetsorganisation och institution för mellanfolkligt samarbete, bildad vid andra världskrigets slut.

 6. ishockey

  ishockey, lagspel på is som utövas på skridsko med klubba och puck (gummitrissa) mellan två lag såväl utom- som inomhus.

 7. Krim

  Krim, ryska Krym, halvö i södra Ukraina; 25 500 km2, 2 miljoner invånare (2014).
 8. Nordkorea

  Nordkorea, stat i Östasien.

 9. Sahel

  Sahel, Sāḥil, halvtorr växtgeografisk zon i Afrika som bildar en övergångszon mellan Sahara och angränsande stäpp- och savannområden.

 10. plattektonik

  plattektonik, platt-tektonik, modell för hur litosfären, det vill säga jordskorpan och det översta skiktet av jordmanteln, är uppdelad i segment, plattor, och hur dessa rör sig inbördes.