1. stad

  stad, ett geografiskt område som kännetecknas av en viss typ av rättslig status (juridisk definition) eller en viss typ av markanvändning (funktionell definition).

 2. zon

  zon, (del)område, bälte, inom geologin en del av en sekvens av bergartslager som skiljer sig från omgivningen.
 3. zon

  zon, (del)område, bälte, med vidsträckt användning som fackterm.
 4. zon

  zon, (del)område, bälte, inom kristallografin en grupp ytor hos en kristall vilka skär varandra längs parallella kanter.
 5. zon

  zon, (del)område, bälte, inom anatomin ett område, bälte eller skikt.
 6. bridge

  bridge är ett av världens mest utövade kortspel.
 7. El Niño

  El Niño, meteorologisk-oceanografiskt fenomen som utgör den ena fasen i en oregelbundet återkommande förändring av ytvattentemperatur och väderförhållanden i tropiska Stilla havet, med omfattande påverkan på fiske- och jordbruksnäringarna.
 8. Sydkorea

  Sydkorea, stat i Östasien.

 9. tropisk cyklon

  tropisk cyklon, tropisk virvelstorm, även tyfon (taifun), intensivt lågtryck som bildas över vissa tropiska havsområden med hög ytvattentemperatur och fuktig, instabil luft i den ovanliggande atmosfären.

 10. Jupiter

  Jupiter, symbol ♃, solsystemets största planet, den femte i ordning inifrån och den innersta av jätteplaneterna.