1. tak

  tak, en byggnads eller ett rums avslutning upptill.
 2. limniska zonen

  limniska zonen, detsamma som pelagialen.
 3. kärnvapenfri zon

  kärnvapenfri zon, se nedrustning.
 4. fotiska zonen

  fotiska zonen, annat namn på eufotiska zonen.
 5. vit zon

  vit zon, folkrättslig benämning på ett omtvistat havsområde utanför kuststaternas territorialhav där ingen stat utövar jurisdiktion.
 6. neutral zon

  neutral zon, del av en stats territorium inom vilken inga krigshandlingar får förekomma.
 7. almar

  almar, Ulmus, släkte almväxter som förekommer i norra halvklotets tempererade zon och med enstaka arter i bergstrakter i tropiska delar av Asien.
 8. eufotiska zonen

  eufotiska zonen, fotiska zonen, det övre, belysta vattenskiktet i en sjö eller i havet, i vilket fotosyntes äger rum.
 9. grå zon

  grå zon, folkrättslig benämning på ett från gränsdragnings- och därmed jurisdiktionssynpunkt omtvistat havsområde inom vilket fiske vanligen får bedrivas endast av fartyg från de tvistande parterna.
 10. Brillouin-zon

  Brillouin-zon, tänkt geometrisk rymdfigur (polyeder) direkt kopplad till kristallstrukturen hos ett fast ämne.