1. grå zon

  grå zon, folkrättslig benämning på ett från gränsdragnings- och därmed jurisdiktionssynpunkt omtvistat havsområde inom vilket fiske vanligen får bedrivas endast av fartyg från de tvistande parterna.
 2. Brillouin-zon

  Brillouin-zon, tänkt geometrisk rymdfigur (polyeder) direkt kopplad till kristallstrukturen hos ett fast ämne.
 3. beboelig zon

  beboelig zon, ekosfär, sfäriskt skal kring en stjärna inom vilket flytande vatten kan förekomma på en planets yta.

 4. boreonemorala zonen

  boreonemorala zonen, annat namn på södra barrskogsregionen.
 5. död zon

  död zon, område inom en radiosändares normala täckningsområde där otillfredsställande mottagning erhålls.
 6. afotiska zonen

  afotiska zonen, den del av havet där dagsljusintensiteten är otillräcklig för växternas fotosyntes.
 7. dysfotiska zonen

  dysfotiska zonen, mindre vanligt namn på havets pelagiska skymningszon (batyalen i marinbiologisk mening), belägen mellan den solbelysta (eufotiska) och den på ett djup av ca 1 000 m begynnande totalmörka (abyssala) zonen.
 8. azoisk zon

  azoisk zon, en livlös zon som den brittiske biologen Edward Forbes på 1840-talet antog finnas på mer än 600 m djup i havet på grund av den syrebrist som han förutsatte råda där.
 9. franc-zonen

  franc-zonen, vanlig benämning på område i Väst- och Centralafrika där flertalet av länderna haft valutasamverkan med Frankrike sedan tiden före den koloniala frigörelsen.
 10. Stora barriärrevet

  Stora barriärrevet, engelska Great Barrier Reef, korallrev längs Australiens nordöstra kust från Nya Guinea till sydöstra Queensland; cirka 2 300 km långt (jordens längsta).