1. litosfärisk platta

  litosfärisk platta, sammanhängande segment av litosfären, dvs. jordskorpan och översta delen av jordmanteln, kännetecknat av liten eller ingen tektonisk aktivitet.
 2. utsatt område

  utsatt område, definition använd av polisen syftande på ett geografiskt avgränsat område, karakteriserat av låg socioekonomisk status och kriminell påverkan på lokalsamhället.

 3. flamma

  flamma, förbränningszon i gasfas från vilken ljus utsänds.
 4. barrskogszonen

  barrskogszonen, boreala barrskogsbältet, den vegetationstyp som omfattar en stor del av Sverige med undantag för fjälltrakterna och området söder om Dalälven.

 5. FARC

  FARC, FARC-EP, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (’Colombias väpnade revolutionära styrkor – Folkarmén’), colombiansk gerilla grundad 1964, sedan 2017 politiskt parti vid namn Comunes.

 6. korn

  korn, Hordeum, släkte gräs som hör hemma i den norra tempererade zonen och som omfattar cirka 20 arter ett-, två- eller fleråriga stråväxter, vilkas småax sitter i ett toppställt ax.

 7. bambu

  bambu, arter av släktena Arundinaria, Bambusa, Chusquea, Den­d­rocalamus, Fargesia, Guadua, Melocanna, Phyl­lostachys och Sasa i växtfamiljen gräs.
 8. haloklin

  haloklin, vertikal zon i havet där salthalten förändras snabbt med djupet.
 9. Potsdamkonferensen

  Potsdamkonferensen, konferens 17 juli–2 augusti 1945 i Potsdam nära Berlin mellan USA, Sovjetunionen och Storbritannien.

 10. boreala zonen

  boreala zonen, annat namn på norra barrskogsregionen och tajgan.