1. cement

  cement, inom byggtekniken: bindemedel som används vid framställning av betong.

 2. perkolation

  perkolation, markvattnets nedåtriktade rörelse från den omättade zonen till den mättade (grundvatten)zonen.
 3. polarfronten

  polarfronten, gränszon i atmosfären mellan den svala polarluften och den varmare tropikluften.
 4. Wannseekonferensen

  Wannseekonferensen, möte i Wannsee, 17 km sydväst om Berlin, vilket hölls 20 januari 1942 mellan 15 ledande nazister kring raspolitiken under ordförandeskap av Gestapochefen Reinhard Heydrich.
 5. nedrustning

  nedrustning, reduktion av försvarsorganisation vad avser kostnader, omfång, materielinnehav eller materielens egenskaper.

 6. Sahel

  Sahel, Sāḥil, halvtorr växtgeografisk zon i Afrika som bildar en övergångszon mellan Sahara och angränsande stäpp- och savannområden.

 7. Proxima Centauri

  Proxima Centauri, Alfa Centauri C, den närmaste kända stjärnan utanför solsystemet, avstånd 4,24 ljusår.

 8. generalist

  generalist, motsats till specialist; i biologin organism som kan leva i många olika slags miljöer och äta många olika slags föda.
 9. djurgeografi

  djurgeografi, zoogeografi, den del av biogeografin som behandlar djurens geografiska utbredning (förr och nu) och de bakomliggande orsakssammanhangen.
 10. norra barrskogsregionen

  norra barrskogsregionen, boreala zonen, den nordiska delen av det boreala barrskogsbältet, tajgan.