1. Mazisi Kunene

    Kunene, Mazisi, 1930–2006, sydafrikansk (zulu- och engelskspråkig) författare, professor i afrikansk litteratur vid University of California, Los Angeles, 1975–92 och vid University of Natal, Pietermaritzburg, från 1993.