1. oocyt

  oocyt, äggmodercell, stadium i djuräggets utveckling.
 2. mossor

  mossor, bryofyter, Bryophyta, gemensamt namn på de tre växtklasserna levermossor, nålfruktmossor och bladmossor.
 3. hemizygot

  hemizygot, cell eller individ som har en viss gen i endast ett exemplar.

 4. spermie

  spermie, spermatozo, sädescell, hanlig könscell, hangamet.
 5. mosaik

  mosaik, individ som består av två eller flera genetiskt eller kromosomalt åtskilda grupper av celler ( mosaicism).
 6. äggcell

  äggcell, ägg, ovum, honlig könscell, hongamet.
 7. pollen

  pollen, frömjöl, ståndarmjöl, partiklar som bildas i ståndarna hos fröväxter och som innehåller hanliga könsceller omslutna av ett skyddande skal.

 8. kiselalger

  kiselalger, diatoméer, diatomacéer, Bacillariophyta, division alger som förekommer över hela jorden och som omfattar uppskattningsvis 10 000 arter.
 9. generationsväxling

  generationsväxling, inom botaniken växling mellan en haploid generation (med enkel kromosomuppsättning) och en diploid generation (med dubbel kromosomuppsättning) hos alger, svampar och växter.
 10. coccidier

  coccidier, Coccidia, underklass i protozostammen Apicomplexa.