1. zygot

  zygot [sygå´t] subst. ~en ~er ORDLED: zyg-ot-en
  Svensk ordbok
 2. oocysta

  oocysta, den encysterade zygoten i livscykeln hos protozostammen Apicomplexa.
 3. monozygoter

  monozygoter, vetenskaplig term för enäggstvillingar.
 4. reproduktiv barriär

  reproduktiv barriär, fortplantningsbarriär, hinder för individer att tillsammans alstra avkomma.
 5. rullklot

  rullklot, Volvox, släkte grönalger som är klotformiga och kan bestå av uppemot 50 000 celler i välordnade kolonier, coenobier; de kan mäta upp till 0,5 mm i diameter och ses då med blotta ögat.
 6. haplont

  haplont, organism där samtliga stadier utom zygoten är haploida.
 7. zoospor

  zoospor , svärmspor, planospor, könlöst bildad förökningskropp som förekommer hos alger, algsvampar och slemsvampar.
 8. liv

  liv, egenskap hos organismer som utmärks av bland annat förmåga till fortplantning, ämnesomsättning och energiomsättning samt evolution genom naturligt urval.
 9. förökningskropp

  förökningskropp, generellt namn på olika slags spridningskroppar, diasporer, av främst frukttyp (som hos hasselnöt), frötyp (som hos orkidéer), groddknoppstyp (som hos en del liljor) och sportyp (som hos svampar och alger).
 10. fosterutveckling

  fosterutveckling, fostrets utveckling under tiden från befruktningen av ägget tills att fostret föds, en period som hos människan omfattar 38 veckor.