1. växter

  växter, egentliga växter, Plantae, rike av organismer som omfattar mossorna och kärlväxterna med lummerväxter, fräkenväxter, ormbunkar, cykadofyter (kottepalmer), ginkgoväxter, gnetofyter, barrväxter ( Pinophytina, koniferofyter) samt de gömfröiga växterna. Gruppen har en osäker avgränsning mot grönalgerna, som ibland därför räknas till växterna.
 2. Apicomplexa

  Apicomplexa, välavgränsad stam av protozoer.
 3. konjugation

  konjugation, könligt förökningssätt hos konjugatalger.
 4. alger

  alger, Algae, sammanfattande namn på flera grupper av en- och flercelliga organismer som kan fotosyntetisera och som lever i fuktiga miljöer, det vill säga såväl hav och sjöar, som dammar, diken, fuktig jord, våta klippor och snö.
 5. kärnsammansmältning

  kärnsammansmältning, karyogami, hos högre organismer befruktningens slutfas, vilken resulterar i en befruktad äggcell, en zygot.
 6. auxospor

  auxospor, stor cell som utvecklas ur en just bildad zygot hos kiselalgerna.
 7. konjugatalger

  konjugatalger, konjugater, okalger, Conjugatophyceae (syn. Zygnematophyceae och Conjugatae), klass grönalger.
 8. kopulation

  kopulation, detsamma som parningsakt eller samlag.
 9. spiralbandsalger

  spiralbandsalger, Spirogyra, släkte konjugatalger med ett stort antal arter i sötvatten och med nästan världsvid utbredning; många arter är mycket vanliga.
 10. gynandromorfi

  gynandromorfi, genetiskt fenomen där vissa delar av individen är honliga och andra hanliga.