1. gamontogami

  gamontogami, form av könlig fortplantning hos encelliga organismer, i vilken gametmodercellerna (gamonterna) förenas innan de producerar gameter (könsceller) eller gametkärnor; de senare förenas i sin tur till en zygot eller sporont.
 2. hemogregariner

  hemogregariner, grupp parasitiska coccidier.
 3. gamet

  game´t subst. ~en ~er ORDLED: gam-et-en
  Svensk ordbok
 4. homozygot

  1homozygot [-sygå´t] adj., neutr. ~ ORDLED: homo-zyg-ot
  Svensk ordbok
 5. heterozygot

  1heterozygot [-sygå´t] adj., neutr. ~ ORDLED: hetero-zyg-ot
  Svensk ordbok