1. Åbergsson

  Åbergsson, signatur för tidningsmannen och författaren Oscar Rydqvist.
 2. Lasse Åberg

  Åberg, Lasse, född 5 maj 1940, konstnär, filmregissör, skådespelare, musiker och författare.
 3. Alfons Åberg

  Alfons Åberg, huvudfigur i en serie barnböcker av Gunilla Bergström. (1972–).
 4. fiskar

  fiskar är djur som lever i vatten.
 5. intelligens

  intelligens, i dagligt tal detsamma som förstånd, skarpsinne, begåvning eller tankeförmåga.
 6. Gunilla Bergström

  Bergström, Gunilla, född 1942, författare och bilderbokskonstnär.

 7. minne

  minne är förmågan att komma ihåg sådant man har upplevt eller lärt sig och kunna ta fram det när det behövs.
 8. omega-3-fettsyror

  omega-3-fettsyror, ω-3-fettsyror, n-3-fettsyror, fettsyror som har en dubbelbindning mellan kolatomerna nummer 3 och 4, räknat från den kolatom som avslutar molekylkedjan på motsatt sida mot karboxylgruppen.
 9. Lennart Åberg

  Åberg, Lennart, född 1942, jazzmusiker (saxofonist, kompositör och orkesterledare).
 10. Einar Åberg

  Åberg, Einar, 1890–1970, antisemitisk skriftställare.